Kerkim i avancuar

PZAP eshte organ i perhershem, i pavarur dhe kompetent per te vendosur ne lidhje me ankesat dhe apelet e lejuara qe kane te bejne me procesin zgjedhor sic eshte caktuar me Ligjin e Zgjedhjeve te Republikes se Kosoves dhe Rregullave Zgjedhore.

Lajmet

Doracak për qasjen dhe terminologjinë…

11 Korrik, 2016

Udhëzuesi për ankesa dhe apele

27 Maj, 2015

Komunikate per Media

5 Dhjetor, 2012

vendimet e fundit

Vendimi A21/2016

21 Mars, 2016

Vendimi A453/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A394/2014

30 Qershor, 2014

Video