Kerkim i avancuar

PZAP eshte organ i perhershem, i pavarur dhe kompetent per te vendosur ne lidhje me ankesat dhe apelet e lejuara qe kane te bejne me procesin zgjedhor sic eshte caktuar me Ligjin e Zgjedhjeve te Republikes se Kosoves dhe Rregullave Zgjedhore.

Lajmet

Njoftim – Vendimi 1142/2017

23 Dhjetor, 2017

Njoftim lidhur me ankesa –…

20 Dhjetor, 2017

Njoftim lidhur me ankesa –…

18 Dhjetor, 2017

vendimet e fundit

Vendimi A02/2018

1 Shkurt, 2018

Vendimi A01/2018

25 Janar, 2018

Vendim A1142/2017

23 Dhjetor, 2017

Video