Kerkim i avancuar

PZAP eshte organ i perhershem, i pavarur dhe kompetent per te vendosur ne lidhje me ankesat dhe apelet e lejuara qe kane te bejne me procesin zgjedhor sic eshte caktuar me Ligjin e Zgjedhjeve te Republikes se Kosoves dhe Rregullave Zgjedhore.

Lajmet

Komunikatë – Vendimet e PZAP-it…

11 Nëntor, 2019

Komunikatë – Ankesat pas rezultateve…

11 Nëntor, 2019

Komunikatë – Ankesat lidhur me…

8 Nëntor, 2019

vendimet e fundit

Vendimi A423/2019

11 Nëntor, 2019

Vendimi A483/2019

11 Nëntor, 2019

Vendimi A482/2019

11 Nëntor, 2019

Video