Kerkim i avancuar

PZAP eshte organ i perhershem, i pavarur dhe kompetent per te vendosur ne lidhje me ankesat dhe apelet e lejuara qe kane te bejne me procesin zgjedhor sic eshte caktuar me Ligjin e Zgjedhjeve te Republikes se Kosoves dhe Rregullave Zgjedhore.

Lajmet

Njoftim 05.12.2016

5 Dhjetor, 2016

Doracak për qasjen dhe terminologjinë…

11 Korrik, 2016

Udhëzuesi për ankesa dhe apele

27 Maj, 2015

vendimet e fundit

Vendimi A105/2016

6 Dhjetor, 2016

Vendimi A104/2016

6 Dhjetor, 2016

Vendimi A101/2016

4 Dhjetor, 2016

Video