Vendim për caktimin e zyrtarit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

22.03.2024

PZAP-i, në bazë të nenit 37, paragrafi 1 të Ligjit Nr.06/L-082 për Mbrojtjën e të Dhënave Personale, ka caktuar me vendim zyrtarin përgjegjes për Mbrojtjen e të dhënave personale. Vendimin e lartcekur mund të shkarkoni  më poshtë.

Vendim për caktimin e zyrtarit për Mbrojtjen e të Dhënave…

22 Mars, 2024