Kerkim i avancuar

PZAP eshte organ i perhershem, i pavarur dhe kompetent per te vendosur ne lidhje me ankesat dhe apelet e lejuara qe kane te bejne me procesin zgjedhor sic eshte caktuar me Ligjin e Zgjedhjeve te Republikes se Kosoves dhe Rregullave Zgjedhore.

Lajmet

Njoftimi lidhur me vendosjen e…

8 Nëntor, 2021

Njoftimi lidhur me apelet e…

7 Nëntor, 2021

Njoftim mbi apelet e paraqitura…

4 Nëntor, 2021

vendimet e fundit

Vendim A1145/2021-ZL

25 Nëntor, 2021

Vendim A1144/2021-ZL

24 Nëntor, 2021

Vendim A1143/2021-ZL

19 Nëntor, 2021

Video