PZAP është organ i përhershëm, i pavarur dhe kompetent për të vendosur në lidhje me ankesat e lejuara që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor sic është caktuar me Ligjin e Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës dhe Rregullave Zgjedhore.

Vendimet e fundit

Të gjitha

12.12.2022

Vendim A1/2022

Shkarko

25.11.2021

Vendim A1145/2021-ZL

Shkarko

24.11.2021

Vendim A1144/2021-ZL

Shkarko

19.11.2021

Vendim A1143/2021-ZL

Shkarko

PARASHTRIMI I ANKESAVE PRANË PZAP-IT

Çdo person, i cili ka interes ligjor ose që pohon se i janë shkelur të drejtat që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve, mund të parashtrojë ankesën pranë Panelit të Zgjedhjeve për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).

Formulari i Ankesës

Webfaqe me rëndësi

logo
logo