PZAP është organ i përhershëm, i pavarur dhe kompetent për të vendosur në lidhje me ankesat e lejuara që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor sic është caktuar me Ligjin e Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës dhe Rregullave Zgjedhore.

Vendimet e fundit

Të gjitha

28.12.2021

Odluka A965/2021-LI

Shkarko

28.12.2021

Odluka A964/2021-LI

Shkarko

28.12.2021

Odluka A963/2021-LI

Shkarko

28.12.2021

Odluka A962/2021-LI

Shkarko

Njoftimet e fundit

Të gjitha

PARASHTRIMI I ANKESAVE PRANË PZAP-IT

Çdo person, i cili ka interes ligjor ose që pohon se i janë shkelur të drejtat që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve, mund të parashtrojë ankesën pranë Panelit të Zgjedhjeve për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).

Formulari i Ankesës

Webfaqe me rëndësi

logo
logo