Vendimet e fundit

Të gjitha

15.03.2021

Odluka A524/2021

Shkarko

15.03.2021

Odluka A523/2021

Shkarko

30.06.2014

Vendimi A453/2014

Shkarko

30.06.2014

Vendimi A394/2014

Shkarko

PARASHTRIMI I ANKESAVE PRANË PZAP-IT

Çdo person, i cili ka interes ligjor ose që pohon se i janë shkelur të drejtat që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve, mund të parashtrojë ankesën pranë Panelit të Zgjedhjeve për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).

Formulari i Ankesës

Webfaqe me rëndësi

logo
logo