Komunikatë për media – Buletini nr. III

30.01.2024

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa – PZAP-i, në muajin Nëntor 2023, ka botuar dokumentin e titulluar “Buletini i Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa” Vëllimi nr. III. Për më shumë informata hapeni komunikatën.

Komunikatë për media - Buletini nr. III

30 Janar, 2024