Komunikatë për Media – Plani Strategjik i PZAP-it 2024-2017

30.01.2024

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa – PZAP-i në muajin Dhjetor 2023 ka botuar dokumentin e Planit Strategjik te Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa për periudhën 2024-2027. Për më shumë informata hapeni komunikatën.

Komunikatë për media - Plani Straetgjik i PZAP-it 2024-2027Buletini nr.…

30 Janar, 2024