Kerkim i avancuar

Drejtor i Departamentit Ligjor

17 Maj, 2022

Konkurs për Vende të Lira Pune - Zyrtar të përkohshëm

4 Gusht, 2021

Aplikacioni për Punësim

4 Gusht, 2021

Konkurs për Vende të Lira Pune - Zyrtar të përkohshëm

14 Janar, 2021

Konkurs për Vende të Lira Pune - Marrëveshje për Shërbime…

28 Gusht, 2019

Rishpallje - Konkurs për Drejtor të Departamentit Ligjor

24 Mars, 2018

Konkurs - Drejtor i Departamentit Ligjor

7 Shkurt, 2018

Konkurs për Punësim të Përkohshëm

17 Maj, 2017

Zgjatje e Konkursit për Drejtor të Departamentit Ligjor

17 Maj, 2017

Konkurs - Zëvendësim i pozitës Zyrtar i Lartë Ligjor

28 Prill, 2017

Konkursit për Drejtor të Departamentit Ligjor

28 Prill, 2017

Rishpallje e Konkursit - Drejtor i Departamentit Ligjor

7 Dhjetor, 2016

Konkurs - Drejtor i Departamentit Ligjor

3 Nëntor, 2016

Rishpallje e Konkursit për Drejtor të Departamentit Ligjor

8 Qershor, 2016

Zgjatja e Konkursit për Drejtor të Departamentit Ligjor

24 Maj, 2016

Konkurs për Drejtor të Departamentit Ligjor

6 Maj, 2016

Nuk kemi gjetur Vende te Lira Pune

Drejtor i Departamentit Ligjor

17 Maj, 2022

Konkurs për Vende të Lira Pune - Zyrtar të përkohshëm

4 Gusht, 2021

Aplikacioni për Punësim

4 Gusht, 2021

Konkurs për Vende të Lira Pune - Zyrtar të përkohshëm

14 Janar, 2021

Nuk kemi gjetur Vende te Lira Pune

Konkurs për Vende të Lira Pune - Marrëveshje për Shërbime…

28 Gusht, 2019

Rishpallje - Konkurs për Drejtor të Departamentit Ligjor

24 Mars, 2018

Konkurs - Drejtor i Departamentit Ligjor

7 Shkurt, 2018