Kerkim i avancuar

Raport Vjetor 2022

7 Prill, 2023

Raporti Vjetor 2021

15 Prill, 2022

Raporti Vjetor 2019

20 Maj, 2020

Raporti Vjetor 2018

18 Prill, 2019

Raporti Vjetor 2017

10 Mars, 2018

Raporti Vjetor 2016

13 Mars, 2017

Raporti Vjetor 2015

5 Mars, 2016

Plani i Punes per Vitin 2015

4 Qershor, 2015

Raporti Vjetor

4 Qershor, 2014

Udhezuesi per Ankesa dhe Apele 2013

17 Tetor, 2013

Raporti Vjetor

1 Janar, 2013

Raporti Vjetor

31 Dhjetor, 2012

Raporti Vjetor

1 Prill, 2011

Raporti për procesin zgjedhor 2010-2011

1 Mars, 2011

Raporti Vjetor

26 Gusht, 2010

Raport Vjetor 2022

7 Prill, 2023

Raporti Vjetor 2021

15 Prill, 2022

Nuk kemi gjetur Raportet Vjetore

Raporti Vjetor 2019

20 Maj, 2020

Raporti Vjetor 2018

18 Prill, 2019

Raporti Vjetor 2017

10 Mars, 2018