Kerkim i avancuar

Vendimi A603/2021-ZL

23 Shtator, 2021

Vendimi A602/2021-ZL

23 Shtator, 2021

Vendimi A601/2021-ZL

21 Shtator, 2021

Vendimi A600/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A599/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A598/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A597/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A596/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A595/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A594/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A593/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A592/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A591/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A590/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A589/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A588/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A603/2021-ZL

23 Shtator, 2021

Vendimi A602/2021-ZL

23 Shtator, 2021

Vendimi A601/2021-ZL

21 Shtator, 2021

Vendimi A600/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A599/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A598/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A597/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A596/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A595/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A594/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A593/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A592/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A591/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A590/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A589/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A588/2021-ZL

15 Shtator, 2021

Vendimi A1/2020

4 Dhjetor, 2020

Vendimi A72/2020

28 Tetor, 2020

Vendimi A71/2020

28 Tetor, 2020

Vendimi A514/2019

25 Nëntor, 2019

Vendimi A513/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A512/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A511/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A510/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A509/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A508/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A506/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A505/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A504/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A503/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A502/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A501/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A500/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A507/2019

24 Nëntor, 2019

Vendimi A499/2019

22 Nëntor, 2019

Vendimi A02/2018

1 Shkurt, 2018

Vendimi A01/2018

25 Janar, 2018

Vendim A1142/2017

23 Dhjetor, 2017

Vendimi A1139/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1138/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1137/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1136/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1135/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1134/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1132/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1131/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1130/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1129/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1128/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1124/2017

4 Dhjetor, 2017

Vendimi A1123/2017

4 Dhjetor, 2017

Vendimi A1122/2017

4 Dhjetor, 2017

Vendimi A1121/2017

4 Dhjetor, 2017

Vendimi A126/2016

28 Dhjetor, 2016

Vendimi A124/2016

28 Dhjetor, 2016

Vendimi A123/2016

22 Dhjetor, 2016

Vendimi A122/2016

22 Dhjetor, 2016

Vendimi A110/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A109/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A112/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A111/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A108/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A105/2016

6 Dhjetor, 2016

Vendimi A104/2016

6 Dhjetor, 2016

Vendimi A101/2016

4 Dhjetor, 2016

Vendimi A100/2016

4 Dhjetor, 2016

Vendimi A93/2016

22 Nëntor, 2016