Njoftimi lidhur me vendosjen e apeleve të paraqitura kundër vendimit të KQZ-së për shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvende Komunale të mbajtura me datën 17 Tetor 2021.

08.11.2021

Për më shumë detaje dhe informata, ju lutem shkarkoni njoftimin më poshtë.

Njoftimi per vendosjen e apeleve

8 Nëntor, 2021