Njoftim lidhur me ankesat e vendosura në PZAP për ditën e Zgjedhjeve Lokale të datës 17 tetor 2021

21.10.2021

Te gjithë personat që kanë interes juridik dhe publiku mund të qasen ueb faqes së PZAP-it, te hapësira – Rastet, ku do të mund të gjejnë të dhënat se kush, kundër kujt është ankuar, cila është natyra e ankesës dhe në cilën fazë të procedurës është ankesa.
Për më shumë informata njoftimi mund të shkarkohet më poshtë tekstit.

Njoftim per vendosjen e ankesave per diten e zgjedhjeve

21 Tetor, 2021