Njoftim per ankesat për thyerjen e heshtjes zgjedhore dhe dites se zgjedhjeve për Zgjedhjet Lokale 2021

18.10.2021

Njoftimin lidhur me numrin, natyren dhe detajet e tjera për ankesat e pranuara nga ora 19:00 të datës 17.10.2021, deri në ora 19:00 të datës 18.10.2021, në afatin prej njëzetekatër (24) orëve nga mbyllja e Qendrave te Votimit, per diten e zgjedhjeve të Zgjedhjeve Lokale 2021, mund të shkarkoni në dokumentin e bashkangjitur më poshtë të këtij njoftimi.

Njoftimi 17.10.2021

18 Tetor, 2021