Masat që duhet të zbatohen për mbrojtje nga COVID-19, në ditën e Zgjedhjeve Lokale që do të mbahen me 17 tetor 2021

06.10.2021

Në vegëzat e mëposhtme mund të informoheni më detajisht lidhur me masat që duhet të zbatohen për mbrojtje nga COVID-19, në ditën e Zgjedhjeve Lokale që do të mbahen me 17 tetor 2021.

Linku i video spotit në gjuhën shqipe: https://www.facebook.com/kqzkosova/videos/560801605130884

Linku i video spotit në gjuhën serbe: https://www.facebook.com/kqzkosova/videos/297683648867174

Linku i video spotit në gjuhën turke: https://www.facebook.com/kqzkosova/videos/892008695044226

Linku i video spotit në gjuhën boshnjake: https://www.facebook.com/kqzkosova/videos/565040244707147

Linku i video spotit në gjuhën rome: https://www.facebook.com/kqzkosova/videos/872711210027001

Poashtu, përmes vegëzave më poshtë, mund të informoheni më detajisht rreth masave edhe përmes Facebook-ut.

Linku i postit në gjuhën shqipe: https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6139332022807624/

Linku i postit në gjuhën serbe: https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6139290396145120/

Linku i postit në gjuhën turke: https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6139227429484750/

Linku i postit në gjuhën boshnjake: https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6139257586148401/

Linku i postit në gjuhën rome: https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6137729069634586/