Si të plotësoni fletëvotimin për Kryetar Komune dhe Kuvend Komunal?

21.09.2021