Si të plotësoni fletëvotimin për Kryetar Komune dhe Kuvend Komunal?

21.09.2021

Në vegëzat e mëposhtme mund të informoheni si të plotësoni fletëvotimin për Kryetar Komune dhe Kuvend Komunal, në gjuhet shqipe, serbe, turke dhe rome.

Linku i postit në gjuhën shqipe:
https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6057360614338099/

Linku i postit në gjuhën serbe:
https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6057363247671169/

Linku i postit në gjuhën turke:
https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6057373447670149/

Linku i postit në gjuhën rome:
https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6057376111003216/