Dokumentet me të cilat mund të votoni për Zgjedhjet Lokale që do të mbahen me 17 tetor 2021

21.09.2021

Në vegëzat e mëposhtme mund të informoheni lidhur me dokumentet me të cilat mund të votoni për Zgjedhjet Lokale që do të mbahen me 17 tetor 2021, në gjuhet shqipe, serbe, turke dhe rome.

Linku i postit në gjuhën shqipe:
https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6049302398477254/

Linku i postit në gjuhën serbe:
https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6049294355144725/

Linku i postit në gjuhën turke:
https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6049296191811208/

Linku i postit në gjuhën rome:
https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/6049299008477593/