Komunikatë – Ankesat pas rezultateve perfundimtare

11.11.2019

Komunikatë

Lidhur me vendosjen e ankesave nga PZAP-it pas shpalljes se rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 06 tetorit 2019

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa – PZAP-i, njofton opinion publik se, sot deri në ora 10:50 do të vendosën të gjitha ankesat e paraqitura nga subjektet politike dhe kandidatet për deputet të cilat janë paraqitur pas shpalljes së rezultateve e përfundimtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve – KQZ, me datën 07.11.2019.

Palët do të njoftohen me vendime për ankesat e tyre deri ne orët e pasdites së sotme.

Pas njoftimit të palëve me vendime rreth orës 15:00 të ditës së sotme do të lëshohet komunikatë për medie në Ueb Faqen zyrtare dhe në facebook të PZAP-it, si dhe sa ma pare qe është e mundur, PZAP-i do të publikon në Ueb Faqen zyrtare të PZAP-it, vendimet lidhur me ankesat e parashtruara ndaj vendimeve te KQZ-se pas shpalljes se rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve.

Komunikatë - Ankesat pas rezultateve perfundimtare

11 Nëntor, 2019