Kerkim i avancuar

Anetaret e Panelit

Gyltene Sylejmani

Gyltene Sylejmani ka kryer Fakultetin Juridik më 1979 në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 1979 deri më 1980, ka punuar si praktikante në Gjykatën Komunale në Vushtrri. Ndërsa, nga viti 1980 deri më 1982, ka punuar si gjyqtare në Gjykatën Komunale në Vushtrri. Në periudhën prej 1982 deri më 1991, ka qenë gjyqtare në Gjykatën Themelore të Punës së Bashkuar në Prishtinë. Gjatë vitit 1992 ka qenë gjyqtare në Gjykatën Komunale në Prishtinë. Në periudhën 1995 – 1999 ka punuar si avokate në Vushtrri. Nga viti 1999 deri më 2003, ka punuar sërish si gjyqtare në Gjykatën Komunale në Prishtinë. Prej vitit 2003 deri në vitin 2010 punoi si gjyqtare e Dhomës së Veçantë të Gjykatës Supreme. Më 16.02.2010 nga Presidenti i Republikës është dekretuar gjyqtare në Gjykatën Supreme të Kosovës. Kryesuese e PZAP-it e emëruar nga data 17.10.2016.

Gyltene Sylejmani
Faton_Ademi

Faton Ademi, lindur me datën 07.03.1983 në Mitrovicë.Diplomuar në Fakultetin Juridik - Prishtinë në vitin 2004.Gjyqtarë në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, i emëruar nga data 01.01.2013.Anëtar  i PZAP-it i emëruar nga data 31.10.2014.

Faton Ademi
Fejzullah_Rexhepi

Fejzullah Rexhepi, lindur me datën 22.04.1977 në Ferizaj.Diplomuar në Fakultetin Juridik - Prishtinë në vitin 2000.Gjyqtarë në Gjykatën Themelore në Ferizaj, i emëruar nga data 01.01.2013.Anëtar  i PZAP-it i emëruar nga data 31.10.2014.

Fejzullah Rexhepi
Afijete_Sada_Gllogjani

Afijete Sada-Gllogjani, lindur me datën 21.07.1958 në Gjakovë.Diplomuar në Fakultetin Juridik - Prishtinë në vitin  1986.Gjyqtare në Gjykatën Themelore në Gjakovë, e emëruar nga data  01.01.2013.Anëtare e PZAP-it e emëruar nga data 31.10.2014.

Afijete Sada-Gllogjani
Zyhdi_Haziri

Zyhdi Haziri, lindur me datën 20.10.1960 në Gjilan.Diplomuar në Fakultetin Juridik - Prishtinë në vitin 1989.Kryetar në Gjykatën Themelore në Gjilan, i emëruar nga data 01.01.2013.Anëtar  i PZAP-it i emëruar nga data 31.10.2014.

Zyhdi Haziri
Rafet Haxhaj - Gjyqtar

Rafet Haxhaj 08.07.1969. Diplomuar ne Fakultetin Juridik - Prishtinë në vitin 1995. Gjyqtarë në Gjykatën e Apelit të Kosovës, i emëruar nga data 01.09.2015. Anëtar  i PZAP-it i emëruar me 08/11.2010. Riemëruar me 18.09.2015.

Rafet Haxhaj
Nenad_Lazic

Nenad Lazić, lindur me datën 14.02.1975 në Prishtinë.Diplomuar ne Fakultetin Juridik - Prishtinë në vitin 1988.Gjyqtarë në Gjykatën e Apelit të Kosovës, i emëruar nga data 01.01.2013.Anëtar  i PZAP-it i emëruar me 09.11.2012.

Nenad Lazić
Ymer_Hoxha

Ymer Hoxha, lindur me datën 03.07.1955 në Prizren.Diplomuar ne Fakultetin Juridik - Prishtinë në vitin 1979.Kryetar në Gjykatën Themelore të Prizrenit, i emëruar me 01.01.2013.Anëtar i PZAP-it i emëruar me 19.08.2008.Riemëruar me 08.11.2010.Riemëruar me 31.10.2014.

Ymer Hoxha
Hasan_Shala

Hasan Shala, lindur me datën 26.09.1958 në Pejë.Diplomuar ne Fakultetin Juridik - Prishtinë në vitin 1988.Gjyqtarë në Gjykatën e Apelit të Kosovës, i emëruar me 01.01.2013.Anëtar i PZAP-it i emëruar me 08.11.2010,Riemëruar me 31.10.2014.

Hasan Shala
Adnan Konushevci

Adnan Konushevci, lindur me datën 27.11.1979. Diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë në vitin 2007. Gjyqtarë në Gjykatën Themelore në Prishtinë, i emëruar nga data 20.05.2015. Anëtarë  i PZAP-it i emëruar me 31.03.2016.  

Adnan Konushevci