Anetaret e Panelit

Shukri Sylejmani

Shukri Sylejmani, lindur me datën 12.03.1959, në Rekë Mitrovicë. Diplomuar në Fakultetin Juridik - Universiteti i Prishtinës në vitin 1982. Më 16.02.2010, me dekretin DGJ- 007-2010, nga Presidenti i Republikës është dekretuar gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës. Kryesues i PZAP-it, i emëruar nga data 12.10.2020.

Shukri Sylejmani

Zyhdi Haziri, lindur me datën 20.10.1960 në Gjilan.Diplomuar në Fakultetin Juridik - Prishtinë në vitin 1989.Kryetar në Gjykatën Themelore në Gjilan, i emëruar nga data 01.01.2013.Anëtar  i PZAP-it i emëruar nga data 31.10.2014.

Zyhdi Haziri

Faton Ademi, lindur me datën 07.03.1983 në Mitrovicë.Diplomuar në Fakultetin Juridik - Prishtinë në vitin 2004.Gjyqtarë në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, i emëruar nga data 01.01.2013.Anëtar  i PZAP-it i emëruar nga data 31.10.2014.

Faton Ademi
Rrustem Thaqi

Rrustem Thaqi, lindur me datën 10.10.1978 në Baran. Diplomuar në Fakultetin Juridik – Prishtinë në vitin 2003. Gjyqtarë në Gjykatën e Apelit të Kosovës, i emëruar me datë 16.06.2017. Anëtar i PZAP-it, i emëruar 16.10.2018.

Rrustem Thaqi
Burim Ademi

Burim Ademi, lindur me datën 27.09.1981, në Mitrovicë. Diplomuar në Fakultetin Juridik – Universiteti i Prishtinës në vitin 2007.Gjyqtarë në Gjykatën e Apelit, i emëruar nga data 01.07. 2019.Anëtar i PZAP-it i emëruar nga data 14.10.2020

Burim Ademi

Milena Đerić, lindur me datën 06.02.1976, në Prishtinë. Diplomuar në Fakultetin Juridik - Universiteti i  Prishtinë në vitin 2001. Gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Kosovës nga janari i vitit 2019. Anëtare e PZAP-it, e emëruar nga data 08.11.2020.

Milena Đerić
Adnan Konushevci

Adnan Konushevci, lindur me datën 27.11.1979. Diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë në vitin 2007. Gjyqtarë në Gjykatën Themelore në Prishtinë, i emëruar nga data 20.05.2015. Anëtarë  i PZAP-it i emëruar me 31.03.2016.  

Adnan Konushevci

Afijete Sada-Gllogjani, lindur me datën 21.07.1958 në Gjakovë.Diplomuar në Fakultetin Juridik - Prishtinë në vitin  1986.Gjyqtare në Gjykatën Themelore në Gjakovë, e emëruar nga data  01.01.2013.Anëtare e PZAP-it e emëruar nga data 31.10.2014.

Afijete Sada-Gllogjani
Kymete Kicaj

Kymete Kicaj, lindur me datën 20.05.1974, Greikoc  Prizren. Diplomuar në Fakultetin Juridik – Prishtinë në vitin 2004. Gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prizren, e emëruar nga data 01.01.2013. Anëtare e PZAP-it e emëruar me datën 16.10.2018.

Kymete Kicaj
Ferki Xhaferi

Ferki Xhaferi, lindur me datën 01.12.1964 në Dobërllukë, Vushtrri. Diplomuar në Fakultetin Juridik – Prishtinë në vitin 1990. Gjyqtarë në Gjykatën Themelore në Mitrovicë dega Vushtrri, i emëruar nga data  01.01.2013. Anëtar i PZAP-it i emëruar nga data 16.09.2019.

Ferki Xhaferi