Komunikatë – Seanca e datës 19.10.2019

20.10.2019

Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa – PZAP, në seancën e mbajtur me datë 19.10.2019, ka shqyrtuar ankesat: Anr.375/2019 të paraqitur nga Lëvizja Vetëvendosje (LVV) me datë 17.10.2019 dhe 376/2019 të paraqitur nga Organizata GERMIN me datë 18.10.2019, me të cilat është kërkuar që të pranohen nga KQZ 4,639 fletëvotimeve të votuesve jashtë Kosovës dhe ka marrë vendim për te hudhur si te palejuara apelet e lartë theksuara.

Komunikatë – Seanca e datës 19.10.2019

20 Tetor, 2019