Kerkim i avancuar

Komunikatë – Ankesat 350, 351, 353

Prishtinë, 08 tetor 2019

 

Komunikatë

 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa – PZAP, në seancën e mbajtur më datë 08.10.2019, ka shqyrtuar ankesat: Anr.350/2019, të paraqitur nga Subjektit Politik PDK, Anr.351/2019, e paraqitur nga Subjekti Politik LDK dhe Anr.353/2019, e paraqitur nga Koalicioni NISMA-AKR-PD, të datës 07.10.2019, me të cilën kanë kërkuar që të Urdhërohet KQZ-ja, që të bëjë rinumërimin e të gjitha fletëvotimeve në të gjitha vendvotimet e Republikës së Kosovës dhe ka marrë vendim për te hudhur si te palejuara ankesat e larte theksuara.

Për informata me tepër ju mund të vizitoni faqen e PZAP-it (www.pzap-ks.org)  dhe faqen e PZAP-it në facebook për Vendimin e PZAP-it Anr.350/2019 te datës 08.10.2019.

Komunikate - 08.10.2019

8 Tetor, 2019