Njoftim per afatin e ankesave per Kryetar të Komunave për Zgjedhjet Lokale 2021

28.10.2021

Njoftimin dhe detajet per afatin e paraqitjes se ankesave ndaj rezultateve perfundimtare per Kryetar te Komunave nga Zgjedhjet Lokale te 17 Tetorit 2021 mund te gjeni ne dokumentin më poshtë.

Njoftim per afatin e ankesave per Kryetar Komunave per Zgjedhjet…

28 Tetor, 2021