Kerkim i avancuar

Njoftim – Numri apeleve kundër rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve

N  J  O  F  T  I  M

Ju informojmë se kandidatet e subjekteve politike brenda afatit prej 24 orëve në PZAP kanë paraqitur 208 apele, kundër rezultatit përfundimtarë të zgjedhjeve të publikuar nga KQZ-ja.

Jemi në procedim/administrim të ankesave dhe ende nuk kemi mundësi për të ju informuar me numrin e kandidatëve të subjekteve politike për secilin subjekt të cilat kanë parashtruar apele në PZAP-i lidhur me publikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve.

Afati për paraqitjen e apeleve ka përfunduar ne ora 11:25 ndërsa PZAP-i lidhur me këto apele do të vendos brenda afatit ligjor prej 72 orëve.

      Ju faleminderit për bashkëpunim dhe mirëkuptim.

Njoftim - Numri apeleve kundër rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve

5 Mars, 2021