Kerkim i avancuar

Udhëzues për Ankesa dhe Apele - Zgjedhjet 2017

26 Maj, 2017

Udhëzues për Ankesa dhe Apele - Zgjedhjet 2017

25 Maj, 2017

Plani Strategjik 2016-2019

27 Qershor, 2016

Ligji Nr.03/L-073

11 Shtator, 2015

Rregulla Nr.01-2012

11 Shtator, 2015

Ligji Nr. 03L-256 per ndryshimin dhe plotesimin e ligjit nr.…

17 Gusht, 2015

Ligji Nr. 03/L-072

1 Janar, 2015

Nuk kemi gjetur Legjislacioni

Nuk kemi gjetur Legjislacioni

Nuk kemi gjetur Legjislacioni

Nuk kemi gjetur Legjislacioni

Nuk kemi gjetur Legjislacioni

Nuk kemi gjetur Legjislacioni