Kerkim i avancuar

Plani i Punës 2023

28 Prill, 2023

Plani i Punës 2020 - Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar…

1 Mars, 2020

Plani i Punës 2020

4 Shkurt, 2020

Historiku i PZAP-it 2000-2017

3 Dhjetor, 2019

Buletini - Vellimi 2

13 Maj, 2019

Plani i Punës 2019

8 Shkurt, 2019

Buletini - Vëllimi 1 - 2009-2016

27 Prill, 2018

Plani i Punës 2023

28 Prill, 2023

Nuk kemi gjetur Publikime

Nuk kemi gjetur Publikime

Plani i Punës 2020 - Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar…

1 Mars, 2020

Plani i Punës 2020

4 Shkurt, 2020

Historiku i PZAP-it 2000-2017

3 Dhjetor, 2019

Buletini - Vellimi 2

13 Maj, 2019

Plani i Punës 2019

8 Shkurt, 2019

Buletini - Vëllimi 1 - 2009-2016

27 Prill, 2018