Napredna pretraga

Članovi panela

Nazmije_Ibrahimi

Nazmije Ibrahimi, rođena datuma 10.10.1951 u Uroševcu.Diplomirala na Pravnom Fakultetu – Priština 1978 godine.Imenovana u Sudiju Vrhovnog Suda datuma 11.08.2011.Imenovana u Predsedavajuću IPŽP-a datuma 31.10.2014.

Nazmije Ibrahimi
Faton_Ademi

Faton Ademi, rođen datuma 07.03.1983 u Mitrovici.Diplomirao na Pravnom Fakultetu – Priština 2004 godine.Imenovan u Sudiju Osnovnog Suda u Mitrovici datuma 01.01.2013.Imenovan u Člana IPŽP-a datuma 31.10.2014.

Faton Ademi
Afijete_Sada_Gllogjani

Afijete Sada-Gllogjani, rođena datuma 21.07.1958 u Đakovici.Diplomirala na Pravnom Fakultetu – Priština 1986 godine.Imenovana u Sudiju Osnovnog Suda u Đakovici datuma 01.01.2013.Imenovana u Člana IPŽP-a datuma 31.10.2014.

Afijete Sada-Gllogjani
Zyhdi_Haziri

Zyhdi Haziri, rođen datuma 20.10.1960 u Gnjilanu.Diplomirao na Pravnom Fakultetu – Priština 1989 godine.Imenovan u Predsednika Osnovnog Suda u Gnjilanu datuma 01.01.2013.Imenovan u Člana IPŽP-a datuma 31.10.2014.

Zyhdi Haziri
Adnan Konushevci

Adnan Konushevci, rođen datuma 27.11.1979 u Podujevu. Diplomirao na Pravnom Fakultetu – Priština 2007 godine. Imenovan u Sudiju Osnovnog Suda u Prištini datuma 20.05.2015. Imenovan u Člana IPŽP-a datuma 31.03.2016.

Adnan Konushevci