Napredna pretraga

Članovi panela

Nazmije_Ibrahimi

Nazmije Ibrahimi, rođena datuma 10.10.1951 u Uroševcu.Diplomirala na Pravnom Fakultetu – Priština 1978 godine.Imenovana u Sudiju Vrhovnog Suda datuma 11.08.2011.Imenovana u Predsedavajuću IPŽP-a datuma 31.10.2014.

Nazmije Ibrahimi
Faton_Ademi

Faton Ademi, rođen datuma 07.03.1983 u Mitrovici.Diplomirao na Pravnom Fakultetu – Priština 2004 godine.Imenovan u Sudiju Osnovnog Suda u Mitrovici datuma 01.01.2013.Imenovan u Člana IPŽP-a datuma 31.10.2014.

Faton Ademi
Fejzullah_Rexhepi

Fejzullah Rexhepi, rođen datuma 22.04.1977 u Uroševcu.Diplomirao na Pravnom Fakultetu – Priština 2000 godine.Imenovan u Sudiju Osnovnog Suda u Uroševcu datuma 01.01.2013.Imenovan u Člana IPŽP-a datuma 31.10.2014.

Fejzullah Rexhepi
Afijete_Sada_Gllogjani

Afijete Sada-Gllogjani, rođena datuma 21.07.1958 u Đakovici.Diplomirala na Pravnom Fakultetu – Priština 1986 godine.Imenovana u Sudiju Osnovnog Suda u Đakovici datuma 01.01.2013.Imenovana u Člana IPŽP-a datuma 31.10.2014.

Afijete Sada-Gllogjani
Zyhdi_Haziri

Zyhdi Haziri, rođen datuma 20.10.1960 u Gnjilanu.Diplomirao na Pravnom Fakultetu – Priština 1989 godine.Imenovan u Predsednika Osnovnog Suda u Gnjilanu datuma 01.01.2013.Imenovan u Člana IPŽP-a datuma 31.10.2014.

Zyhdi Haziri
Adnan Konushevci

Adnan Konushevci, rođen datuma 27.11.1979 u Podujevu. Diplomirao na Pravnom Fakultetu – Priština 2007 godine. Imenovan u Sudiju Osnovnog Suda u Prištini datuma 20.05.2015. Imenovan u Člana IPŽP-a datuma 31.03.2016.

Adnan Konushevci
Rafet Haxhaj - Gjyqtar

Rafet Haxhaj, rođen datuma 08.07.1969 u Glarevu. Diplomirao na Pravnom Fakultetu – Priština 1995 godine. Imenovan u Sudiju Apelacionog Suda Kosova datuma 01.09.2015. Imenovan u Člana IPŽP-a datuma 08.11.2010. Preimenovan 18.09.2015.

Rafet Haxhaj
Nenad_Lazic

Nenad Lazić, rođen datuma 14.02.1975 u Prištini.Diplomirao na Pravnom Fakultetu – Priština 1988 godine.Imenovan u Sudiju Apelacionog Suda Kosova datuma 01.01.2013.Imenovan u Člana IPŽP-a datuma 09.11.2012.

Nenad Lazić
Ymer_Hoxha

Ymer Hoxha, rođen datuma 03.07.1955 u Prizrenu.Diplomirao na Pravnom Fakultetu – Priština 1979 godine.Imenovan u Predsednika Osnovnog Suda u Prizrenu datuma 01.01.2013.Imenovan u Člana IPŽP-a datuma 19.08.2008.Preimenovan 08.11.2010. Preimenovan 31.10.2014.

Ymer Hoxha
Hasan_Shala

Hasan Shala, rođen datuma 26.09.1958 u Peći.Diplomirao na Pravnom Fakultetu – Priština 1988 godine.Imenovan u Sudiju Apelacionog Suda Kosova datuma 01.01.2013.Imenovan u Člana IPŽP-a datuma 08.11.2010.Preimenovan 31.10.2014.

Hasan Shala