Napredna pretraga

NAJČEŠĆA PITANJA

 1. Šta je Izborni panel za žalbe i predstavke?

IPŽP je nezavisna institucija koja je odgovorna da odluči o žalbama i predstavkama u vezi sa izbornim procesom.

 1. Ko ima pravo žalbe?

Pravo žalbe imaju svi građani sa pravom glasa, predstavnici političkih subjekata, članovi biračkih odbora i domaći posmatrači.

 1. Gde mogu da nađem obrazac žalbe?

Obrasce IPŽP-a možete naći u biračkim centrima, u kancelarijama IPŽP-a i na internet stranici IPŽP-a (http://pzap.rks-gov.net/wp-content/uploads/2015/09/Formulari-i-Ankesave-Shqip-04042012.pdf).   Ukoliko nemate pristup nijednom obrascu, žalbu možete ispisati i na običnom parčetu papira.

 1. Kakve informacije žalba treba da sadrži?

Žalba treba da sadrži sledeće informacije:

 

 1. Kakve dokaze treba priložiti žalbi?

Žalba može sadržati sledeće vrste dokaza:

 

 1. Kada treba da uložim žalbu?

Za žalbe u vezi predizborne kampanje: 24 časa od vremena javljanja događaja

Za žalbe u vezi sa danom izbora: 24 časa od zatvaranja birališta

Za žalbe u vezi sa Centrom za prebrojavanje i rezultate: 24 časa od vremena javljanja događaja.

Samo žalbe uložene u ovim rokovima biće razmotrene.

 1. Gde treba da podnesem žalbu?

Žalbu možete podneti na poštanski fah ili u kancelariji IPŽP-a, na sledećoj adresi:

Ul. „Migjeni“ b.b. Priština, Kosovo, 10000.

 1. Kada ću dobiti odgovor od IPŽP-a?

IPŽP će odlučiti po vašoj žalbi u roku od 72 sata.

 1. O kakvim žalbama IPŽP može odlučivati?

IPŽP može odlučivati o žalbama u vezi sa sledećim pitanjima:

 

 1. IPŽP može odlučivati po žalbama u vezi sa ovim pitanjima:

 

 1. Na koji način se sankcionišu izborni prekršaji?

Izborni prekršaji, kao što su uklanjanje, pokrivanje ili oštećivanje postera, nepravilnosti na skupovima drugih političkih subjekata ili obećanja finansijske nagrade u zamenu za glas, kažnjive su novčanim kaznama do 50,000 EUR.

Krivična dela protiv izbornog prava, kao i povreda prava na kandidovanje ili glasanje, pretnja kandidatima, zloupotreba službenog položaja ili falsifikovanje rezultata kažnjivi su kaznom zatvora, u trajanju od 6 meseci do 5 godina.

 1. Da li imam pravo da podnesem žalbu na odluke IPŽP-a?

Da, žalbu možete podneti Vrhovnom sudu i to u sledećim slučajevima:

– u slučaju kada je izrečena novčana kazna viša od 5,000 €, ili

– u slučaju kada predmet dotiče neko od osnovnih prava.