––> Saopštenje - Bilten Izdanje 2 - PZAP
Napredna pretraga

Saopštenje – Bilten Izdanje 2

Priština, 13 maj 2019

Saopštenje

 

Izborni panel za žalbe i predstavke – IPŽP je finalizirao drugo izdanje Biltena sa odlukama IPŽP-a o prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu održanim 11. juna 2017. i opštinskim izborima za gradonačelnika 2017. godine održanim 22. oktobra 2017. godine.

Drugo izdanje biltena sadrži niz jedinstvenih i najvažnijih slučajeva odluka za sve faze izbornog i postizbornog procesa, uključujući slučajeve odluka koje se odnose na žalbe političkih subjekata, kandidate za poslanike u Skupštini Republike Kosova, kandidate za članove opštinskih skupština, kandidate za gradonačelnike opština, nevladine organizacije, građane, itd., koje se odnose na:

Period pre izborne kampanje, izborna kampanja, prekid izborne tišine, izborni dan, administriranje Rezultata u Centru za prebrojavanje i rezultate (CPR).

Bilten će biti merilo za one koji rade i bave se izbornim procesima na Kosovu. Povodom pripreme drugog izdanja biltena posvetili smo se prikazivanju glavnih rezultata rada IPŽP-a za dva para izbora u 2017. godini.

IPŽP je doneo važne odluke za sve faze u dva izborna procesa organizovana na Kosovu tokom 2017 godine, ali najvažnije odluke IPŽP-a su one kojima su poništeni rezultati glasanja u prvom krugu izbora za gradonačelnika opštine Parteš i kojom je naloženo CIK-u da ponovi glasanje za prvi krug izbora za gradonačelnika u ovoj opštini, kao i odluka o poništenju rezultata drugog kruga izbora za gradonačelnika opštine Istok i nalaganje CIK-u da ponovi glasanje za drugi krug izbora za gradonačelnika u ovoj opštini, na opštinskim izborima u 2017. godini.

Druge važne odluke IPŽP-a su takođe i:

Uklanjanje sa liste 10 (deset) kandidata za poslanike Skupštine Republike Kosovo, koalicije bošnjačke zajednice (SDA-BSDAK), zbog toga jer su etnički Albanci, na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu održanim 2017 godine.

Izricanje novčanih kazni u iznosu od 25.000,00 (dvadeset pet hiljada) evra protiv političkog subjekta iz srpske zajednice, zbog objavljivanja izbornog spota kojim je prezentovala preteće poruke o tome da se ne stvara kosovska vojska i protiv potpunog funkcionisanja države Kosovo, na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu održanim 2017. godine.

Deserifikovanje sa izbora kandidata za gradonačelnika Prizrena iz političkog subjekta NISMA na opštinskim izborima 2017. godine.

Vredi istaći i ponoviti koliko je važno za buduće podnosioce žalbi i predstavki da podnesu žalbe u IPŽP koristeći ovaj bilten, da konsultuju odluke IPŽP-a u sličnim slučajevima i da razmotre ukoliko njihov slučaj može imati neke šanse za uspeh u svetlu sličnih slučajeva. Treba jasno razumeti da se, u načelu, pravo žalbe ne može odbiti ni jednom podnosiocu žalbe, ali bilo bi korisno da se podnosioci prethodno informišu sa biltenom IPŽP-a i da imaju objektivnu procenu uspeha njihovih žalbi.

Svrha objavljivanja odluka IPŽP-a je da informiše širu javnost da članovi IPŽP-a donose svoje odluke samostalno i u punoj transparentnosti, primenjujući najviše standarde ljudskih prava koje garantuje ustav.

 

Bilten možete preuzeti sa linka:

Bilten Izdanje 2

Saopštenje - Bilten Izdanje 2

13 маја, 2019