Kerkim i avancuar

PZAP eshte organ i perhershem, i pavarur dhe kompetent per te vendosur ne lidhje me ankesat dhe apelet e lejuara qe kane te bejne me procesin zgjedhor sic eshte caktuar me Ligjin e Zgjedhjeve te Republikes se Kosoves dhe Rregullave Zgjedhore.

Lajmet

Njoftim – Vendimi 1142/2017

23 Dhjetor, 2017

Njoftim lidhur me ankesa –…

20 Dhjetor, 2017

Njoftim lidhur me ankesa –…

18 Dhjetor, 2017

vendimet e fundit

Vendim A1142/2017

23 Dhjetor, 2017

Vendimi A1139/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1138/2017

20 Dhjetor, 2017

Video