Kerkim i avancuar

PZAP eshte organ i perhershem, i pavarur dhe kompetent per te vendosur ne lidhje me ankesat dhe apelet e lejuara qe kane te bejne me procesin zgjedhor sic eshte caktuar me Ligjin e Zgjedhjeve te Republikes se Kosoves dhe Rregullave Zgjedhore.

Lajmet

Udhëzues për Ankesa dhe Apele…

17 Korrik, 2017

Komunikatë 01.07.2017

1 Korrik, 2017

Njoftim – Anulim i procesit…

29 Qershor, 2017

vendimet e fundit

Vendimi AI372/2017

6 Korrik, 2017

Vendimi A424/2017

3 Korrik, 2017

Vendimi A419/2017

2 Korrik, 2017

Video