Kerkim i avancuar

PZAP eshte organ i perhershem, i pavarur dhe kompetent per te vendosur ne lidhje me ankesat dhe apelet e lejuara qe kane te bejne me procesin zgjedhor sic eshte caktuar me Ligjin e Zgjedhjeve te Republikes se Kosoves dhe Rregullave Zgjedhore.

Lajmet

Njoftim 30.12.2016

30 Dhjetor, 2016

Njoftim 05.12.2016

5 Dhjetor, 2016

Doracak për qasjen dhe terminologjinë…

11 Korrik, 2016

vendimet e fundit

Vendimi A126/2016

28 Dhjetor, 2016

Vendimi A124/2016

28 Dhjetor, 2016

Vendimi A126/2016

23 Dhjetor, 2016

Video