Kerkim i avancuar

Rishpallje e Konkursit - Drejtor i Departamentit Ligjor

7 Dhjetor, 2016

Konkurs - Drejtor i Departamentit Ligjor

3 Nëntor, 2016

Rishpallje e Konkursit për Drejtor të Departamentit Ligjor

8 Qershor, 2016

Zgjatja e Konkursit për Drejtor të Departamentit Ligjor

24 Maj, 2016

Aplikacioni për Punësim

6 Maj, 2016

Konkurs për Drejtor të Departamentit Ligjor

6 Maj, 2016

Nuk kemi gjetur Vende te Lira Pune

Rishpallje e Konkursit - Drejtor i Departamentit Ligjor

7 Dhjetor, 2016

Konkurs - Drejtor i Departamentit Ligjor

3 Nëntor, 2016

Rishpallje e Konkursit për Drejtor të Departamentit Ligjor

8 Qershor, 2016

Zgjatja e Konkursit për Drejtor të Departamentit Ligjor

24 Maj, 2016

Aplikacioni për Punësim

6 Maj, 2016

Konkurs për Drejtor të Departamentit Ligjor

6 Maj, 2016

Nuk kemi gjetur Vende te Lira Pune

Nuk kemi gjetur Vende te Lira Pune

Nuk kemi gjetur Vende te Lira Pune

Nuk kemi gjetur Vende te Lira Pune