Kerkim i avancuar

Plani i Punes per Vitin 2015

4 Qershor, 2015

Raporti Vjetor

4 Qershor, 2014

Udhezuesi per Ankesa dhe Apele 2013

17 Tetor, 2013

Raporti Vjetor

1 Janar, 2013

Raporti Vjetor

31 Dhjetor, 2012

Raporti Vjetor

1 Prill, 2011

Raporti për procesin zgjedhor 2010-2011

1 Mars, 2011

Raporti Vjetor

26 Gusht, 2010

Nuk kemi gjetur Raportet Vjetore

Nuk kemi gjetur Raportet Vjetore

Nuk kemi gjetur Raportet Vjetore

Plani i Punes per Vitin 2015

4 Qershor, 2015

Raporti Vjetor

4 Qershor, 2014

Udhezuesi per Ankesa dhe Apele 2013

17 Tetor, 2013

Raporti Vjetor

1 Janar, 2013