Kerkim i avancuar

Vendimi A228/2017

21 Tetor, 2017

Vendimi A225/2017

21 Tetor, 2017

Vendimi A189/2017

21 Tetor, 2017

Vendimi A219/2017

19 Tetor, 2017

Vendimi A223/2017

18 Tetor, 2017

Vendimi A233/2017

18 Tetor, 2017

Vendimi A231/2017

18 Tetor, 2017

Vendimi A230/2017

18 Tetor, 2017

Vendimi A229/2017

18 Tetor, 2017

Vendimi A202/2017

17 Tetor, 2017

Vendimi A227/2017

17 Tetor, 2017

Vendimi A226/2017

17 Tetor, 2017

Vendimi A170/2017

17 Tetor, 2017

Vendimi A220/2017

16 Tetor, 2017

Vendimi A218/2017

16 Tetor, 2017

Vendimi A217/2017

16 Tetor, 2017

Vendimi A228/2017

21 Tetor, 2017

Vendimi A225/2017

21 Tetor, 2017

Vendimi A189/2017

21 Tetor, 2017

Vendimi A219/2017

19 Tetor, 2017

Vendimi A223/2017

18 Tetor, 2017

Vendimi A233/2017

18 Tetor, 2017

Vendimi A231/2017

18 Tetor, 2017

Vendimi A230/2017

18 Tetor, 2017

Vendimi A229/2017

18 Tetor, 2017

Vendimi A202/2017

17 Tetor, 2017

Vendimi A227/2017

17 Tetor, 2017

Vendimi A226/2017

17 Tetor, 2017

Vendimi A170/2017

17 Tetor, 2017

Vendimi A220/2017

16 Tetor, 2017

Vendimi A218/2017

16 Tetor, 2017

Vendimi A217/2017

16 Tetor, 2017

Vendimi A126/2016

28 Dhjetor, 2016

Vendimi A124/2016

28 Dhjetor, 2016

Vendimi A123/2016

22 Dhjetor, 2016

Vendimi A122/2016

22 Dhjetor, 2016

Vendimi A110/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A109/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A112/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A111/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A108/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A105/2016

6 Dhjetor, 2016

Vendimi A104/2016

6 Dhjetor, 2016

Vendimi A101/2016

4 Dhjetor, 2016

Vendimi A100/2016

4 Dhjetor, 2016

Vendimi A93/2016

22 Nëntor, 2016

Nuk kemi gjetur Vendimet

Vendimi A453/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A394/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A395/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A396/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A397/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A398/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A399/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A400/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A401/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A402/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A403/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A404/2014

30 Qershor, 2014

VENDIMI A405/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A406/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A407/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A408/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A1014/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1013/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1031/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1032/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1033/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1034/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1035/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1036/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1037/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1038/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1039/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1052/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1053/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1054/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1055/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A1056/2013

6 Dhjetor, 2013

Vendimi A195/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A196/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A197/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A198/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A199/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A184/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A185/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A186/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A187/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A188/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A189/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A190/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A192/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A191/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A193/2012

21 Qershor, 2012

Vendimi A194/2012

21 Qershor, 2012