Kerkim i avancuar

Vendimi A06/2019

20 Maj, 2019

Vendimi A05/2019

20 Maj, 2019

Vendimi A04/2019

20 Maj, 2019

Vendimi A03/2019

20 Maj, 2019

Vendimi A02/2019

20 Maj, 2019

Vendimi A01/2019

25 Prill, 2019

Vendimi A02/2018

1 Shkurt, 2018

Vendimi A01/2018

25 Janar, 2018

Vendim A1142/2017

23 Dhjetor, 2017

Vendimi A1139/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1138/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1137/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1136/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1135/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1134/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1132/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A06/2019

20 Maj, 2019

Vendimi A05/2019

20 Maj, 2019

Vendimi A04/2019

20 Maj, 2019

Vendimi A03/2019

20 Maj, 2019

Vendimi A02/2019

20 Maj, 2019

Vendimi A01/2019

25 Prill, 2019

Vendimi A02/2018

1 Shkurt, 2018

Vendimi A01/2018

25 Janar, 2018

Vendim A1142/2017

23 Dhjetor, 2017

Vendimi A1139/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1138/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1137/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1136/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1135/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1134/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1132/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1131/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1130/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1129/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1128/2017

20 Dhjetor, 2017

Vendimi A1124/2017

4 Dhjetor, 2017

Vendimi A1123/2017

4 Dhjetor, 2017

Vendimi A1122/2017

4 Dhjetor, 2017

Vendimi A1121/2017

4 Dhjetor, 2017

Vendimi A126/2016

28 Dhjetor, 2016

Vendimi A124/2016

28 Dhjetor, 2016

Vendimi A123/2016

22 Dhjetor, 2016

Vendimi A122/2016

22 Dhjetor, 2016

Vendimi A110/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A109/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A112/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A111/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A108/2016

8 Dhjetor, 2016

Vendimi A105/2016

6 Dhjetor, 2016

Vendimi A104/2016

6 Dhjetor, 2016

Vendimi A101/2016

4 Dhjetor, 2016

Vendimi A100/2016

4 Dhjetor, 2016

Vendimi A93/2016

22 Nëntor, 2016

Nuk kemi gjetur Vendimet

Vendimi A453/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A394/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A395/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A396/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A397/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A398/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A399/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A400/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A401/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A402/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A403/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A404/2014

30 Qershor, 2014

VENDIMI A405/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A406/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A407/2014

30 Qershor, 2014

Vendimi A408/2014

30 Qershor, 2014